STYRELSEN

Styrelsen i Österlens fjäderfäklubb   2018


Ordf:          

Bo Larsson        Övraby                   tel:0411-55 12 49 / 0720-65 12 49                                larsson@ovrabyostergard.se

 

v ordf:        

Jan Jönsson      Eneborg                tel:0411-432 62     070-548 88 86

jajo8024@gmail.com


Sekr:         

Eva Björk          Valleberga              tel: 0411-52 70 90 /  0702-03 42 52     

valleva@ystad.nu 


Kassör:

Bo Larsson        Övraby                   tel:0411-55 12 49 /  0720-65 12 49

larsson@ovrabyostergard.se


Ledamöter:


Magnus Johansson Skåne Tranås   tel: 0730 36 48 38

mjegg1@hotmail.com


Max Alfredsson Sjöbo                     tel 0416-127 72 mob.  070-99 30 680

anneli.alfredsson@sjobo.nu             


 

Suppl:

   

Nils-Åke OlssonTomelilla                 tel 0417-123 59 mob. 070-354 48 94


Adam Lindström Gärarp                    0708-924663

adamsmaskiner@hotmail.com

           

Materialförvaltare: 

Magnus Johansson Skåne Tranås   tel: 0730 36 48 38

mjegg1@hotmail.com 


Adjungerade utsedda av styrelsen:

Marianne Nilsson Övraby                 tel: 0417-107 26


Lennart Svensson Sjöbo                  tel 0414-320 70 mob 0702-57 43 49

vet.svensson@spray.se


Mats Jakobsson Hörby                     tel 0415-402 06  mob 0709-70 31 12

egon.jakobsson@gmail.com