STYRELSEN

Styrelsen i Österlens fjäderfäklubb 2018

 

Ordf:

Bo Larsson Övraby tel:0411-55 12 49 / 0720-65 12 49 larsson@ovrabyostergard.se

v ordf:

Jan Jönsson Eneborg tel:0411-432 62 070-548 88 86

jajo8024@gmail.com

 

Sekr:

Eva Björk Valleberga tel: 0411-52 70 90 / 0702-03 42 52

valleva@ystad.nu

 

Kassör:

Bo Larsson Övraby tel:0411-55 12 49 / 0720-65 12 49

larsson@ovrabyostergard.se

 

Ledamöter:

 

Magnus Johansson Skåne Tranås tel: 0730 36 48 38

mjegg1@hotmail.com

 

Max Alfredsson Sjöbo tel 0416-127 72 mob. 070-99 30 680

anneli.alfredsson@sjobo.nu

 

Suppl:

Nils-Åke OlssonTomelilla tel 0417-123 59 mob. 070-354 48 94

 

Adam Lindström Gärarp 0708-924663

adamsmaskiner@hotmail.com

Materialförvaltare:

Magnus Johansson Skåne Tranås tel: 0730 36 48 38

mjegg1@hotmail.com

 

Adjungerade utsedda av styrelsen:

Marianne Nilsson Övraby tel: 0417-107 26

 

Lennart Svensson Sjöbo tel 0414-320 70 mob 0702-57 43 49

vet.svensson@spray.se

 

Mats Jakobsson Hörby tel 0415-402 06 mob 0709-70 31 12

egon.jakobsson@gmail.com