VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för Österlens Fjäderfäklubb 2016.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordf. och kassör Bo Larsson. v.ordf. Jan Jönsson. Sekr. Eva Björk.

Ledamöter: Lennart Svensson, Magnus Johansson och Max Alfredsson

Suppleanter: Jeanette Damm, Nils-Åke Olsson och Eva Björk

Materialförvaltare Magnus Johansson.

Adjungerad Marianne Nilsson.

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

 

Medlemsantalet 2016 var 183 pers ( 2015 var 158 pers.)

 

Årets ekonomiska resultat visar en vinst på 10 689,50 kr. Klubbens ekonomi är god.

Den 12 mars hölls årsmöte i Östra Ingelstads församlingshem med 20 deltagare.

Efter årsmötet var det ”Öppen frågestund om allt som berör fjäderfä”

 

Den 2 april visade klubben ca 30 djur vid ”Trädgårdsdag” på Svenska Foder i Lunnarp.

 

Den 24 april representerade Lennart Svensson klubben vid SRFs Förbundsstämma i Höör.

 

Den 9 maj anordnade klubben ”Höns o växtbytardag” tillsammans med Tomelilla Byagård.

Många djur bytte ägare.

 

Den 21 maj var det tid för ”Sommarutfärd ” Vi var 45 personer som deltog.

Först åkte vi till Roy Sklander i Örkelljunga. Vi började med att äta vår medhavda frukost.

Därefter tittade vi på hans Svarthöns, Plymouth rock, Appenzeller, Sebright,

dv Gamla engelska stridshöns, dv Moderna engelska stridshöns, påfåglar, åsna och fjordhäst.

Sen tittade vi hos grannen Joakim Eriksson, på hans Holländsk vithätta dv, Hamburger dv,

Ostfrisiska möwen och får.

Efter detta åkte vi till Ingeborrarps värdshus och åt middag.

Där fick vi en presentation av Ingeborrarp friluftsmuseum, och tittade sedan runt på egen hand.

Sista besöket var hos Andreas och Ida Nilsson, Osbyholm. Där såg vi på deras Bantam, Mille Fleur,

Sussex, New hampshire, Vit Leghorn, Kochin dv, gäss och ankor.

Innan vi åkte hem bjöd dom på kaffe o kakor i trädgården.

 

Den 1 juli visade vi ca 25 djur vid ”Bönder i stan” i Ystad

 

Den 6 juli visade vi ca 20 djur på ”Baddaredagen” i Borrby.

 

Den 9 och 16 juli hade vi ”öppen hönsgård” hos fyra olika uppfödare med 30 talet besökare.

 

Den 17 juli var vi på ”Skördefest Österlen” på Bollerup och visade ca 35 djur

 

Den 26 juli visade vi ca 25 djur på ”Djursafari” på Bollerup

 

Den 7 aug var vi på ”Gammeldags skördefest” i Svenstorp och visade ca 40 djur.

 

Den 11 nov anordnades ”Gåsfest” i Östra Ingelstads församlingshem.

Gåsen med tillbehör inköptes från Raskarums Fjäderfä. 27 personer avnjöt måltiden.

 

Den 12-13 nov hade klubben ”Bedömningsutställning” på Bollerup, gemensamt med Ystad-Österlens Kaninavels- förening.

Där var också rundvandring och visning av Bollerups djur, samt korvförsäljning och kaffeservering.

Vi visade upp sammanlagt 159 djur, varav 46 stora höns, 69 dvärghöns, 4 ankor och 40 kaniner.

SRFs domare Folke Persson, Ingvar Nilsson och Jonny Nilsson bedömde höns och ankor. Eva Persson bedömde kaninerna.

Utställningen besöktes av 159 betalande djurintresserade vuxna och ett oräknat antal barn.

Priser hade skänkts från Svenska Foder i Lunnarp, Lant o Bygg i Spjutstorp, JHL i Tommarp och Löderups Lokalförening.

Pristagarna i bedömningen av fjäderfäna finns att se under fliken ”Bedömningsutställning”

 

Styrelsen.