ÖSTERLENS FJÄDERFÄKLUBB 

       

                     Verksamhetsplan för Österlens Fjäderfäklubb 2014

 

        

    Årsmöte lördagen den 15 mars  kl 14.00 Östra Ingelstad  Församlingshem

 

    Trädgårdsdag på Svenska Foder i Lunnarp den 3 maj

 

    Höns o växtbytardag  på Tomelilla Byagård den 17 maj

 

    Bussutfärd till södra Halland den 28 juni

 

    Baddaredagen  i Borrby den 9 juli         

 

    Gammeldags Skördefestival  i Svenstorp den 3 aug.

 

    Rundtur  hos medlemmar aug / sept.

 

    Gåsfest  i Östra Ingelstad  den  7   nov.   

 

    Bedömningsutställning  på Bollerup 5-7dec.

 

    Danmarksresa till hönsutställning

 

 

      Mer information kommer efterhand som planeringen blir klar med de olika aktiviteterna!      

       

     Har du några frågor eller är du intresserad av att hjälpa till vid någon av

     de olika aktiviteterna eller vill du visa upp dina djur är du välkommen att

     kontakta någon av ovanstående personer.

 

          Styrelsen hälsar alla intresserade välkomna!

        

       _____________________________________________________________________________