osterlensfjaderfa.se

       ÖSTERLENS FJÄDERFÄKLUBB 

       Välkommen till vår hemsida!                                   

    UNDERSIDOR:  VERKSAMHETSPLAN,    VERKSAMHETSBERÄTTELSE ,  STYRELSEN,               ANNONSER ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DJURBILDER,                  BOLLERUPSUTSTÄLLNING 2013,         RASFÖRTECKNING 

 .......................................................................................................................................

                           BEDÖMNINGSUTSTÄLLNING PÅ BOLLERUP 2014

                             Den  6 o 7 december 2014 hade Österlens Fjäderfäklubb utställning på Bollerup

                            gemensamt med Ystad-Österlens Kaninavelsförening. Vi visade upp

                            120 djur, varav 20 stora höns, 44 dvärghöns, 9 ankor och 47 kaniner.

                              Hederspriser fjäderfän Bollerup december 2014    

                                              STORA HÖNS, TUNG RAS               GRUPP 1    11 djur

                                       Australorp, vit                     höna              Magnus Johansson              92                  2

                                       Kochin, svart                       höna              Magnus Johansson              92                  2

                                       Orpington, gul                     höna              Max Alfredsson                  93                  1

                                       STORA HÖNS, LÄTT RAS                GRUPP 2     9 djur

                                       Appenzeller, guld/svart       höna              Max Alfredsson                  92                  2

                                              Leghorn, vit                         höna              Magnus Johansson             93                  1

                                       DVÄRGHÖNS, TUNG RAS               GRUPP 3     15 djur

                                                                                    tupp              Albin Jakobsson                 93                  2

                                                                                    tupp              Alf Jakobsson                    93                  2

                                       Australorps, svart                höna              Albin Jakobsson                 95                  1

                                                                                                       GRUPP 4     13 djur

                                                                                    tupp              Alf Jakobsson                     94                  2

                                                                                    höna             Alf Jakobsson                     94                  2

                                                                                    höna             Alf Jakobsson                     94                  2

                                       Kochin, pärlgrå                    höna             Albin Jakobsson                 94                  2

                                                                                    höna             Albin Jakobsson                 94                  2                     

                                       Kochin, svart                       höna              Alf Jakobsson                     95                  1           Utställningens bästa djur

                                       DVÄRGHÖNS, LÄTT RAS                GRUPP 5     16 djur

                                                                                    höna             Lennart Svensson               92                  2

                                                                                    höna             Kristoffer Bengtsson          92                  2

                                       Svensk dvärg, brun              höna             Kristoffer Bengtsson          95                  1

                                       ANKOR                                                 GRUPP 6     9 djur

                                       Smaragd, svart                     hona             Eva Björk                           94                  1

                                            hona             Eva Björk                           92                  2

                           Djuren tävlade inbördes i grupper

                                         Antalet hederspriser per grupp varierade beroende bedömningspoängen.

                                               Alla hederspriser åtföljdes av ett diplom.

                                                        De djursom hade 92 eller fler poäng fick även ett pris som skänkts av Svenska Foder i Lunnarp och Lant o Bygg i Spjutstorp

                                                       Domare var Folke Persson och Ingvar Nilsson                                 

                                 Tack  till Bollerups Lantbruksinstitut för upplåtande av lokal till utställningen!

                                Tack till Svenska Foder i Lunnarp och Lant o Bygg i Spjutstorp för de priser ni skänkt till våra utställare!  

                                 Utställningslokalen                                                                        Priserna från Svenska Foder o Lant o Bygg 

                                                                       Utställningslokalen på Bollerup utifrån

..........................................................................................................................................................

        Österlens fjäderfäklubb är en förening som värnar om och föder upp fjäderfä.

   Genom det moderna lantbruket har de flesta raser fått stå tillbaka för de mera lönsamma

   hybriderna, därför tycker vi det är extra viktigt att bevara denna mångfald av raser för

   framtiden, för deras egenskaper och skönhets skull. Inom vår verksamhet  ordnar vi själva

   en årlig bedömningsutställning för medlemmarna. Vi deltager också i andra klubbars

   utställningar och den landsomfattande Nationalutställningen. Dessutom visar vi våra djur

   vid olika arrangemang såsom "Bönder i stan" i Ystad, ”Gammeldags Skördefestival”  

   i Svenstorp och ”Baddaredagen” i Borrby. Vi ordnar även resor till andra uppfödare och

   till lantbruksutställningen i Roskilde.

   Se Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan

   Är du intresserad av fjäderfä så tveka inte utan gå med i klubben och träffa likasinnade.

   För hela landet finns    Svenska Rasfjäderfäförbundet    www.rasfjaderfaforbundet.dinstudio.se

   Går ni i ”hönstankar” finns möjlighet att köpa ägg eller kycklingar/livdjur av ett stort antal raser.

   Kontakta i så fall någon i styrelsen. Eller se på våran "Annonssida" 

           Medlemsavgiften för 2014 är 50 kr

Medlemsavgiften för 2015 är 75 kr

Nya medlemmar som betalar 75 kr efter den 1 okt 2014 löser medlemskap även för 2015     

Inbetalas på bankgiro nr 398-9985

Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen,

Om du har E-postadress meddela gärna den till   larsson@ovrabyostergard.se 

Då får du information från klubben med E-post (vilket förenklar mycket för oss)

Uppge gärna även vilken sorts höns du har (det är inget krav för medlemskap att ha höns)

Vi har en rasförteckning, som vi försöker hålla aktuell, över medlemmarnas höns,

denna delges medlemmar med jämna mellanrum. 

  Välkommen som medlem önskar Styrelsen.    

Som medlem i Österlens fjäderfäklubb får du 10 % rabatt vid köp av:        

                  Hönsfoder, spannmål, snäckskal och mineraler                                 

                                                       hos                                                                         

                          Svenska Foder i Lunnarp                            

                 Svenska Foder i Skårby(tidigare Skårby lokalförening)

                              Lant & Bygg i Spjutstorp AB                      

                                                                Länk till: Övraby Östergård                                           

____________________________________________________________________________