ÖSTERLENS FJÄDERFÄKLUBB         

    VERKSAMHETSPLAN

    VERKSAMHETSBERÄTTELSE

   STYRELSEN

   ANNONSER

   DJURBILDER

                      

   Verksamhetsberättelse för Österlens Fjäderfäklubb 2013

 

    Styrelsen har haft följande sammansättning:

    Ordf. och kassör Bo Larsson.

    v.ordf. Jan Jönsson.

    Sekr. Eva Björk.  

    Ledamöter: Lennart Svensson och Simon Falk

    Suppleanter: Kristoffer Bengtsson, Jeanette Damm och Bert Pettersson. 

    Materialförvaltare Nils-Åke Olsson.

 

    Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

 

    Medlemsantalet 2013 har varit 115 st. (2012  112 st.)

 

    Årets ekonomiska resultat visar en vinst på 1 121,51 kr. Klubbens ekonomi är god.

 

    Den 16 mars hölls årsmöte i Ö Ingelstads församlingshem med 28 deltagare.

    Jan Jönsson pratade om ”Hönstankar inför vårsäsongen”

 

    Den 23 mars hade vi en träff på Bollerups naturbruksgymnasium. Arne Grahm och Jan Jönsson, pratade om

    "Val av avelsdjur, tolkning av rasstandard, kläckning, utfodring, och gallring av ungdjur."  

    Några medlemmar hade egna djur med sig, så att vi kunde se hur bedömning går till i praktiken.

   10 medlemmar deltog

 

    Den 11 maj anordnade klubben ”Höns o växtbytardag” tillsammans med Tomelilla Byagård.

    Många djur bytte ägare.

 

    Den 8 juni anordnades en bussresa till Roskilde Lantbruksutställning med 56 deltagare.

 

    Den 5 juli visade klubben upp ca 30 djur på ”Bönder i Stan” i Ystad

 

    Den 10 juli visade klubben upp ca 20 djur på ”Baddaredagen” i Borrby.  

  

    Den 4 aug ställde klubben ut ca 25 djur på ”Gammeldags Skördefestival” i Svenstorp.

 

    Den 22 sept. var det höstutflykt med egna bilar. Vi samlades vid torget i Spjutstorp, därifrån åkte vi till

    Jeanette Damm i utkanten av byn och tittade på hennes olika sorters höns.

    Därefter till Sindi Stålhammar i Tunbyholm och såg på hennes olika höns, påfåglar och pärlhöns,

    där drack vi också vårt medhavda kaffe.

    Sedan åkte vi till Petersborg, där Hans Svensson berättade om deras tillverkning av olika sorters senap.

    Där fanns möjlighet att handla i gårdsbutiken innan vi skiljdes åt. 30 personer deltog i utflykten.

 

    Den 8 nov anordnades Gåsfest i Östra Ingelstads församlingshem. Gåsen med tillbehör inköptes från

    Raskarums Fjäderfä. 32 personer avnjöt måltiden.

 

    Den 30 nov anordnades bedömningsutställning på Bollerup, gemensamt med

    Ystad-Österlens Kaninavels- förening. 

    Vi visade upp sammanlagt 181 djur, varav 31 stora höns, 93 dvärghöns, 7 ankor och 50 kaniner.

    SRFs domare Folke Persson, Ingvar Nilsson o Johnny Nilsson bedömde höns och ankor.

    Eva Persson bedömde kaninerna.

    Utställningen besöktes av 188 betalande vuxna och många djurintresserade barn.

    Pristagarna i bedömningen av fjäderfäna finns att se på hemsidan under fliken "Bollerupsutställningen"

 

    För styrelsen    Bo Larsson ordf.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Verksamhetsberättelse för Österlens Fjäderfäklubb 2012

 

       Styrelsen har haft följande sammansättning:

       Ordf. och kassör Bo Larsson,

       v.ordf. Jan Jönsson,

       adj.sekr. Marianne Nilsson.

       Ledamöter: Lennart Svensson, Knut-Åke Persson, Eva Björk och Sindi Stålhammar

       Suppleanter: Biträdande materialförvaltare Kristoffer Bengtsson. 

       Suppleanter adjungerade: Nils-Erik Persson, Mats Berglund och Eleonore Nilsson Odén. 

       Materialförvaltare Nils-Åke Olsson.

 

       Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

 

       Medlemsantalet 2012 har varit 112 st. (2011  90 st.)

 

       Årets ekonomiska resultat visar en vinst på 3 155,79 kr. Klubbens ekonomi är god.

 

       Den 13 mars anordnades hönsträff på Bollerups naturbruksgymnasium, med 14 deltagare.   

       Jan Jönsson, pratade om, val av avelsdjur, ruvning, kläckning, första gallring av kycklingar

       samt utfodring av avelsdjur och kycklingar.

 

       Den 17 mars hölls årsmöte i Ö Ingelstads församlingshem med 25 deltagare.

       Bjarne Toftegaard Olsen lärde oss om, riktlinjer föravelsarbete med färgsammansättningar.

 

       Den 12 maj anordnade klubben i ”Höns o växtbytardag” tillsammans med Tomelilla Byagård.

       Många djur bytte ägare.

 

       Den 26 och 27 maj visade klubben upp ca 10 djur/dag vid ”Barnens Dag” på ”Tosselilla”.

  

       Den 19 juli bussutfärd till Danmark. Först besökte vi Göran och Conny Bogd, Valby,

       där vi började med att äta medhavd frukost och sedan titta på deras Orpington och New hampshire höns.

       Därefter åkte vi till Ole Poulsen, Skovlunde, som hade sina djur på en djurkoloni.

       Där såg vi på Vorwerk, Rhode island red, Plymouth rock och Australorp.

       Efter detta åt vi middag på Haarle Kro. På eftermiddagen besökte vi Toftegårdens Gartneri,

      där fanns kryddväxter, 50 sorters tomater, olika chilifrukter och många sommarblommor.

      Sista besöket var på Skovtroldens Planteskole där vi såg på vattenväxter, orkidéer, olikfärgade lönnar

      och klätterväxter.

      50 personer var med på resan.

 

      Den 11 juli visade klubben upp ca 10 djur på ”Baddaredagen” i Borrby.     

 

       Den 5 aug ställde klubben ut ca 20 djur på ”Gammeldags Skördefestival” i Svenstorp.

 

       Den 30 sept. var det höstutflykt med egna bilar. Vi åker först till Fredrik Nilsson i Slågarp

       där vi tittar på hans många olika djur. Han hade höns av raserna Sussex, Plymoth Rock, Vorverk

       och Orpington samt kalkoner, gäss, duvor, burfåglar, prydnadsfasaner och kaniner.

       Därefter åkte vi till Nils Holgersson Gymnasiet i Skurup, där Jan Jönsson visade runt.

       Där fanns Blommehöns, Bantam, Chabo, Dv kochin, Maran och Brahma samt kaniner, marsvin,

       Chinchilla. Dessuutom var där ca 20 sorters burfåglar, Canadensisk minigris, alpackor mm.

       Sen åker vi till  Kjell Antonius på Klondyke i Ystad. Där såg vi på Bantam, Danska Lanthöns, 

       kanariefåglar, undulater och kaniner.

       26 personer deltog i utflyckten

 

       Den 9 nov anordnades Gåsfest i Östra Ingelstads församlingshem.

       Gåsen med tillbehör inköptes från Raskarums Fjäderfä.

       26 personer intog måltiden

 

       Den 24 och 25nov anordnades bedömningsutställning på Högestad i samband med YIFs Julmarknad.

       SRFs domare Folke Persson, Ingvar Nilsson o Johnny Nilson bedömde 133 djur.

       Utställningen besöktes av 467 betalande vuxna och många hönsintresserade   barn.

       Pristagarna i bedömningen finns att se på hemsidans förstasida.

 

       För styrelsen      Bo Larsson ordf.    

_______________________________________________________________________________________________________________