ÖSTERLENS FJÄDERFÄKLUBB 

          

  VERKSAMHETSPLAN

  VERKSAMHETSBERÄTTELSE

   STYRELSEN

  ANNONSER

   DJURBILDER

   RASFÖRTECKNING

___________________________________________________________________

                                       Rasförteckning

 
  Dessa raser i olika färger finns hos medlemmar i klubben.
  Vill du ha kontakt med någon, för att köpa djur, ägg eller dylikt.
  Hör av dig till Bo Larsson tel 0411-55 12 49 el E-post. larsson@ovrabyostergard.se
  Raser markerade med *efter är inte godkända av Sveriges Rasfjäderförbund.
 
 

 

Hönsras stor

Ancona

Araucana grönvärpare

Appenzeller

Australorp

Barnevelder

Bielefelder

Blommehöns*

Brahma

Brun Leghorn

Dansk Lanthöna

Derco*

Dorking

Favorolle

Fifty five flower *

Gamla engelska stridshöns

Hedemorahöns *

Isbar*

Kochin

Krainenköpper

Lakenfelder

Leghorn

Lohman *

Malayér

Maran

New hampshire

Orpington

O-shamo

Pavoskaja rysk lantras

Plymouth rock

Rhode island red

Satsumandori

Silkeshöns

Sussex 

Svarthöns

Svart Minorka

Welsumer

Vit Leghorn

Vorwerk

Wyandotte

Åsbohöns*

 

Hönsraser dvärg

Araucana

Australorp

Bantam

Barnevelder

Bielefelder

Bohuslänsk svarthöna

Brahma,

Chabo

Dansk lantras

Fönix

Gammelsvensk dvärg

Hamburger

Holländsk dvärg

Holländsk Vithätta

Japansk Chabo

Kochin

Lakenfelder

Mille Fleur porslins-färgad,  

Modern Engelsk stridshöns

Nakenhals

New hampshire

Orpington

Plymouth rock

Rhode island

Sebright

Silkeshöns

Sussex

Svarthöns

Svensk dvärg

Wyandotte

 

 

Övriga djur

Australienska tofsduvor

Blekinge anka

Bob White vaktel

Bronce kalkon

Frankisk lantgås

Italenska gäss

Japansk vaktel

Kejsaranka

Lantanka

Loduvor

 Mignon anka

Myskanka

Påfågel

Pärlhöns

Rasduvor

Rouenankor

Sachsen anka

Skåne gäss

Svensk blå anka

Svensk gul anka

Swinhoe fasan