Verksamhetsplan


Verksamhetsplan för Österlens Fjäderfäklubb 2021

Gåsfest i Tommarps Bygdegård               fredag       5 nov

Bedömningsutställning på Bollerup         lördag/söndag  13 / 14 novVerksamhetsberättelse för Österlens Fjäderfäklubb 2020.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordf. och kassör.    Bo Larsson.

v.otdf.:                    Jan Jönsson.

Sekr.:                      Magnus Johansson.

Ledamöter:             Nils-Åke Olsson

                               Max Alfredsson

Suppleanter:           Adam Lindström

                               Kristoffer Bengtsson.

Materialförvaltare: Magnus Johansson.

Adjungerade:         Marianne Nilsson,

                               Lennart Svensson,

                               Mats Jakobsson

                               Eva Björk

 

Styrelsen har under året haft inte haft några protokollförda sammanträden. Däremot en del telefon- och mail-kontakter.

 

Medlemsantalet   2020 var 202 pers ( 2019 var 199 pers )      

 

Årets ekonomiska resultat visar en vinst på 11 282 kr. Klubbens ekonomi är god.

 

På grund av coronapandemin har all verksamhet ställts in under året.

 

Efterfrågan på både avelsägg och levande djur har varit stor under året, både från tidigare uppfödare och nya hönsintressenter.Vi har hjälpt till med att förmedla kontakter genom att skicka vår egen rasförteckning.

 

Styrelsen.

 


   

  

Verksamhetsplan för Österlens Fjäderfäklubb 2020

Årsmöte söndagen den 29 mars kl. 14.00

Plats: Sockenstugan i Övraby

Efter årsmötet ”Öppen frågestund medlemmar emellan"                         INSTÄLLT

Klubben bjuder på kaffe och bullar.

                   Hjärtligt välkomna!

 

”Hönan dag” Svenska Foder Lunnarp               lördag 28 mars                INSTÄLLD  

Jan Jönsson visar hönsbedömning


”Vårdag JHL Tommarp                                     lördag 4 april                  INSTÄLLD


"Tädgårdsdag” Svenska Foder Lunnarp           lördag 18 april                 INSTÄLLD          


”Vårmarknad” på Tomelilla Byagård               lördag 2 maj                    INSTÄLLD


Bussutfärd till Halland                                      lördag 9 maj                    INSTÄLLD


"Bönder i stan” i Ystad                                     fredag 3 juli                   INSTÄLLT


"Rundtur hos medlemmar”                               aug / sept.                       INSTÄLLD


”Bedömningsutställning” på Bollerup             14 / 15 nov                      INSTÄLLD


"Gåsfest” i Tommarp                                        fredag 20 nov                 INSTÄLLD


Är du intresserad av att visa dina djur vid något tillfälle eller

ta emot besökare på ”Rundtur hos medlemmar”

Kontakta Bo Larsson och diskutera förslag tel. 0411-55 12 49.


 
Verksamhetsberättelse för Österlens Fjäderfäklubb 2019.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordf. och kassör Bo Larsson.

v. ordf. Jan Jönsson 

Sekr. Magnus Johansson.

Ledamöter: Nils-Åke Olsson och Max Alfredsson

Suppleanter: Adam Lindström och Kristoffer Bengtsson.

Materialförvaltare: Magnus Johansson.

Adjungerade: Marianne Nilsson, Lennart Svensson, Mats Jakobsson och Eva Björk

 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

 

Medlemsantalet 2019 var 199 pers ( 2018 var 183 pers )      

 

Årets ekonomiska resultat visar en vinst på 13 517 kr. Klubbens ekonomi är god.

 

Den 24 mars hölls årsmöte i Övraby Sockenstuga med 25 deltagare.

Efter årsmötet ”Öppen frågestund om allt som berör fjäderfä”

 

Den 30 mars visade klubben 6 djur vid ”Hönans dag” på Svenska Foder i Lunnarp.

 

Den 30 mars visade klubben ca 50 djur vid ”Hönans dag” på J H L i Tommarp.

 

Den 13 april visades 13 djur vid ”Trädgårdsdag” på Svenska Foder i Lunnarp

 

Den 27 april ”Vårmarknad” tillsammans med Föreningen Tomelilla Byagård. Det mesta regnade bort.

 

Den 1 juni reste 47 personer med buss till ”Roskilde Lantbruksutställning.

 

Vid ”Bönder i stan” i Ystad den 5 juli visads 10 höns o 4 ankor.

 

På ”Baddaredagen” i Borrby den 10 juli visad vi upp ett 30 tal djur.

 

Bollerups ”Djursafari” besökte vi med 14 djur.

 

Den 6 okt samlades vi 8 personer och åkte till Eva o Alf Jakobsson i Dalby och tittade på deras stora New hampshire samt dvärg Australorp, Kochin och Sussex. Där bjöds vi på gott kaffe och nybakade kanelbullar.

Därefter åkte vi till Lennart Holmqvists i Burlövs och tittar på höns. Han hade dvärg Kochin och Wyandotte i olika färger.                      

 

Den 15 nov anordnades ”Gåsfest” i Tommarps Bygdegård. Gåsen var stekt på plats av välrenommerad kock.

Äppelkakorna var gjorda av tjänstvilliga klubbmedlemmar. 41 personer avnjöt den goda måltiden.

 

Den 16-17 nov hade klubben ”Bedömningsutställning” på Bollerup, gemensamt med Ystad-Österlens Kaninavels- förening. Där var också rundvandring och visning av Bollerups djur, samt korvförsäljning och kaffeservering.

Vi visade upp 113 djur, varav 37 stora höns, 59 dvärghöns, 17 ankor och 37 kaniner.

Fjäderfäna bedömdes av SRF-domarna Ingvar Nilsson och Bengt Torkelsson

Utställningen besöktes av ca 200 betalande djurintresserade vuxna och ett oräknat antal barn.

Vi delade ut 24 diplom till de bästa djuren i de 7 olika grupperna som djuren var uppdelade i.

Därefter lottade vi ut skänkta priser från sponsrande hönsfoderfirmor, bestående av foder och hönstillbehör, till de djur som fått högst bedömningspoäng. Dessa priser hade skänkts av Svenska foder Lunnarp, Lant o Bygg Spjutstorp, Brösarps o Löderups lokalföreningar , JHL i Tommarp samt Gunnarshögs gård,..

 

Styrelsen.

 

.