STYRELSEN


Styrelsen i Österlens fjäderfäklubb   2023


Ordf:          

Bo Larsson        Övraby                   tel:0411- 55 12 49 / 0720-65 12 49                                larsson@ovrabyostergard.se

 

v ordf:        

Jan Jönsson      Eneborg                tel:0411-432 62     070-548 88 86

jajo8024@gmail.com


Sekr:         

Magnus Johansson   Skåne Tranås   tel 0730-36 48 38 

mjegg1@hotmail.com 


Kassör:

Bo Larsson        Övraby                   tel:0411-55 12 49 /  0720-65 12 49

larsson@ovrabyostergard.se


Ledamöter:


Nils-Åke OlssonTomelilla                 tel 0417-123 59 mob. 070-354 48 94Mats Jakobsson Hörby tel 0415-402 06 mob 0709-70 31 12

egon.jakobsson@gmail.com


 

Suppl:Adam Lindström Benestad                    0708-92 46 63

adamsmaskiner@hotmail.com


      Kristoffer  Bengtsson Hammenhög tel 0706-43 50 22

      kb sorthen@hotmail.com

     

Max Alfredsson Sjöbo tel 0416-127 72 mob. 070-99 30 680

anneli.alfredsson@sjobo.nu


Sven-Ingvar Svensson, Onslunda, tel. 0702-24 24 50

svenneonslunda@outlook.com  

   

Materialförvaltare: 


Magnus Johansson Skåne Tranås   tel: 0730 36 48 38

mjegg1@hotmail.com 


Adjungerade utsedda av styrelsen:


Marianne Nilsson Övraby                 tel: 076-135 16 40


Lennart Svensson Sjöbo                  tel 0414-320 70 mob 0702-57 43 49

vet.svensson@spray.se      Eva Björk     Valleberga   tel 0411-52 70 80 /0702-03 42 52

      valleva@ystad.nu